Pressupostos participatius 2018-2019

En què invertiries 120.000€ del pressupost municipal?

Selecciona les propostes que més t’agradin de la llista següent.
Pots triar-ne un màxim de 3, independentment de l’àmbit temàtic en què estiguin incloses.

Asfaltats i voreres iArranjament de carrers amb sots i desnivells, millora de voreres, accessibilitat, reductors de velocitat, passos de vianants...

1. Posar bandes rugoses al carrer Maria Aurèlia Capmany per reduir la velocitat dels cotxes. 60.000 €

2. Asfaltat del carrer d’accés al camp de futbol municipal i pàrquing ben senyalitzat. 120.000 €

3. Substitució del paviment per terratzo a la pista del carrer Folch i Torres. 60.000 €

4. Elements físics reductors de velocitat al carrer Sant Joan. 120.000 €

5. Alçat de passos de vianants i/o senyalització lluminosa d’excés de velocitat prioritàriament (però no únicament) en carrers pròxims a centres escolars. 120.000 €

6. Renovació i millora de la plaça de can Mayol. 60.000 €

7. Instal·lació de reductors de velocitat al camí Reial. 60.000 €

8. Arranjar el carrer Plegamans. Hi ha sots, falten voreres i els pals de llum no deixen caminar o anar amb cotxets de nens. 120.000 €

9. Arreglar el pont de Sant Roc per tal que hi puguin circular els cotxes i els vianants sense perill. 15.000 €

10. Ressalts a l’avinguda Diagonal enfront de la guarderia i les piscines. 30.000 €

11. Ampliar les voreres per col·locar-hi arbres. 60.000 €

12. Millorar l’accessibilitat de voreres per al pas de persones amb mobilitat reduïda, gent gran amb bastó, etc.*Es proposa invertir el total d’aquesta quantitat, però no es podrà completar tot el municipi 120.000 €

13. Finalitzar les aceres a tota la part inferior del carrer can Torrents (can Falguera) en ambdós costats. 60.000 €

14. Arreglar el desnivell que hi ha a l’avinguda Catalunya, cantonada Can Cortès, on hi ha una claveguera de desguàs.*Aquesta actuació quedarà subjecta a l'autorització del Dep. de Carreteres de la Generalitat 10.000 €

15. Més passos de vianants a l’avinguda Catalunya. 30.000 €

Equipaments iActuacions en edificis i instal·lacions municipals de qualsevol àmbit: esports, cultura, educació...

16. Marcar, mesurar i adequar el terra en alguna zona de Palau per a poder practicar atletisme 120.000 €

17. Condicionament i reforma de les pistes de Can Falguera 120.000 €

18. Arranjar i reobrir el Museu Parroquial. 60.000 €

19. Adequació a la normativa vigent del sistema de tramoies del Teatre de la Vila. 30.000 €

20. Creació d’un museu sobre la història del municipi. 120.000 €

21. Pista de bàsquet al costat de les noves pistes de petanca. 30.000 €

22. Instal·lar cortines de lona a la pista coberta del pavelló. 30.000 €

23. Rocòdrom darrere la paret del pavelló. 30.000 €

24. Adequació del camp de futbol de Can Falguera per tal que s’hi puguin desenvolupar torneigs de futbol sala i futbol 7 del tipus Valldorsala 15.000 €

25. Espai i accés per a persones amb discapacitat o famílies amb cotxets a les grades del pavelló d’esports. 15.000 €

26. Una pista de bàsquet a Can Riera. 30.000 €

27. Adequació d’un espai físic laïc per al comiat dels difunts no creients. 120.000 €

Habitatge

28. Adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte amb l’objectiu de destinar-los a situacions temporals d’emergència 120.000 €

29. Instal·lació d’un habitatge modular o mòbil per a la seva col·locació en qualsevol dels terrenys que té en propietat l’Ajuntament. 120.000 €

Instal·lacions de la via pública i mobiliari urbà iLluminària, subministraments, senyalització, papereres, bancs...

30. Lluminària al carrer del Molí. 60.000 €

31. Rutes senyalitzades i amb panells explicatius sobre la història del poble i els seus monuments més importants 60.000 €

32. Substitució dels sectors prioritaris de canonades d’aigua de fibrociment.*Es proposa invertir el total d’aquesta quantitat, però no es podrà completar tot el municipi 120.000 €

33. Creació de pàrquings segurs per a bicicletes. 120.000 €

34. Iniciar el procés de soterrament del cablejat elèctric i de telèfon, començant pels llocs més conflictius 120.000 €

35. Fer un estudi per a deixar de llogar WC per la Festa Major i altres festes. Col·locar-los de forma fixa tot l’any per a donar servei als parcs amb mes afluència i, especialment i molt necessari, per a les persones que treballen al mercat setmanal. 30.000 €

36. Instal·lació de senyalització exterior als espais municipals que disposen de lavabos públics, indicant-ne l’horari d’ús. 5.000 €

37. Intervencions escultòriques en diferents llocs de la vila (rotondes,places…) 120.000 €

38. Plantar arbres al carrer Diagonal que facin viable caminar a l’estiu per aquest carrer. 120.000 €

39. Millora de l’entorn de l’antic CAP: limitació d’accés de vehicles, tanques perimetrals, millora del paviment interior, pintura exterior de l’edifici… 30.000 €

40. Col·locació de miralls als encreuaments amb escassa visibilitat i alta perillositat 5.000 €

41. Posar bombetes LED a tot el poble.*Es proposa invertir el total d'aquesta quantitat, però no es podrà completar tot el municipi 120.000 €

42. Instal·lació d’un moble al carrer que serveixi per deixar i agafar llibres de manera lliure i gratuïta. 5.000 €

43. Posar algun tipus d’element a la Plaça de la Vila on setmanalment o mensualment s’exposi tota la oferta cultural del poble. 5.000 €

44. Habilitar un carril central a l’accés a l’avinguda Catalunya direcció a Caldes de Montbui. Allunyar la parada d’autobús de la cruïlla.*Aquesta actuació quedarà subjecta a l'autorització del Dep. de Carreteres de la Generalitat 30.000 €

45. Una paret per insonoritzar i separar l’avinguda Catalunya del parc paral·lel al carrer Arquitecte Puig Boada.*Aquesta actuació quedarà subjecta a l'autorització del Dep. de Carreteres de la Generalitat 120.000 €

46. Semàfor a l’encreuament del carrer Viver i avinguda Catalunya.*Aquesta actuació quedarà subjecta a l'autorització del Dep. de Carreteres de la Generalitat 60.000 €

47. Wi-fi a les zones públiques i edificis d’ús públic*La velocitat estaria limitada en temps i velocitat de 256kbps, tal com marca la normativa 25.000 €

48. Instal·lació d’un element escultòric a la plaça de la República a mode d’al·legoria de la república com a sistema de govern. 15.000 €

Medi ambient iZones verdes, enjardinaments, plantació d’arbres, reciclatge...

49. Instal·lar fonts d’aigua potable al llarg de la ronda verda. 60.000 €

50. Fonts d’aigua potable i petites zones enjardinades o jardineres en més indrets del poble. 120.000 €

51. Punts de recollida d’oli, piles i bombetes a cada barri per a facilitar el reciclatge. 30.000 €

52. Convertir els parcs, jardins i rotondes de la vila en espais enjardinats amb plantes mediterrànies resistents a les sequeres i substituir la gespa per sistemes que consumeixin menys aigua*Es proposa invertir el total d’aquesta quantitat, però no es podrà completar tot el municipi 120.000 €

53. Condicionar la zona propera a l’església de Sant Genís amb jardins 30.000 €

54. Més bancs per seure a la riera. 120.000 €

55. Arranjament de la zona verda del carrer Pau Casals amb carrer Manresa. 120.000 €

56. Instal·lar sistemes de rec gota a gota als parcs, jardins i rotondes públics de la vila. 120.000 €

57. Instal·lar sistemes de recuperació d’aigua i reutilització d’aquesta per al rec. 120.000 €

58. Arranjament de la ronda verda entre Arquitecte Falguera i la parada de bus de l’Alzina. 120.000 €

59. Donar visibilitat i recuperar diversos senders del municipi: camí de la serra, bosc de Can Padró, la via romana, la font de Sant Roc… 120.000 €

60. Comprar vehicle 4×4 per a l’ADF. 40.000 €

61. Posar jardineres al centre del poble i als llocs més concorreguts. 120.000 €

62. Inversió en plaques fotovoltaiques per aconseguir que l’Ajuntament generi part del seu consum de llum. 120.000 €

63. Treure els arbres del carrer dels Flequers. 30.000 €

64. Plantació d’arbres. 15.000 €

65. Fer un pas subterrani o pas de fauna per sota de la carretera per tal que els conills i altres animals hi puguin passar*Aquesta actuació quedarà subjecta a l'autorització del Dep. de Carreteres de la Generalitat 30.000 €

Parcs iZones lúdiques per a infants, fonts recreatives, espais per a gossos...

66. Construir una font d’aigua al terra, amb diversos sortidors, per refrescar-se i fer jocs d’aigua. 120.000 €

67. Parc infantil d’aigua similar al que hi ha a Castellar del Vallès. 120.000 €

68. Font a la plaça de l’Ajuntament amb sortidors a terra. 120.000 €

69. Fer un nou espai d’esbarjo per a gossos en un altre punt del poble. 30.000 €

70. Arranjar el parc de l’Ajuntament amb una zona tancada per als infants. 120.000 €

71. Parc infantil al barri de can Mayol. 120.000 €

72. Dissenyar un parc multisensorial, interactiu, sostenible i accessible per a tothom, equipat amb diferents zones: zona d’interacció amb joguines òptiques, fonts interactives, tambors musicals, imatges que es deformen i altra mena d’escultures; zona d’entrenament; sender accessible i adaptat per a persones amb diferents tipus de discapacitat… 120.000 €

73. Un parc infantil temàtic a l’estil dels de l’empresa Kompan. 120.000 €

74. Ampliació del parc de ‘Les Tres Bessones’. Falten més jocs, tobogans, un arenal, arbres… 120.000 €

75. Reformar el parc situat al costat de l’ambulatori. 120.000 €

76. Remodelació del parc infantil de l’escola Can Periquet. 120.000 €

77. Habilitar una zona de barbacoes a l’Hostal del Fum. 15.000 €

78. Un gran parc a l’Hostal del Fum amb tirolines, xarxes per pujar, tobogans gegants… 120.000 €

79. Parc escultòric a l’Hostal del Fum. 120.000 €

80. Col·locació de tendalls i malles en 8 parcs del municipi per protegir els infants del sol 120.000 €

81. Posar cautxú al parc ubicat davant del Caprabo 60.000 €

Ex.: 47785134F

Les persones que s’identifiquin amb NIE o targeta de residència hauran d’introduir un zero entre la lletra inicial i la primera xifra de la numeració. Exemple: lletra + 0 + número de 7 xifres + lletra

Data de naixement

Accepto la política de privacitat i que s’utilitzin aquestes dades per comprovar que estic empadronat al municipi de Palau-solità i Plegamans i que tinc més de 16 anys.

*En cas d’incidències amb el procés de votació, pots enviar un correu electrònic a info@miradalocal.cat indicant les teves dades personals (DNI, NIE o passaport i data de naixement).


PROTECCIÓ DADES

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

Responsable del tractament Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Plaça de la Vila, 1, 08184 – Palau-solità i Plegamans.
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat
Finalitat del tractament Gestionar els processos de participació ciutadana i donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin.
Temps de conservació Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst.
Legitimació del tractament Consentiment de l’interessat.
Destinataris de cessions o transferències No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència