Com invertiries 240.000€ del pressupost municipal?

Consulta els resultats de la votació ciutadana

Presentació de propostes

Des de ja, i fins al proper 22 de juny, restarà obert el període de recollida de propostes, idees i projectes de futur realitzades per la ciutadania. Totes les propostes recollides formaran part del procés i, en cas de complir amb els requisits, seran candidates a passar a la votació final.

Qui pot presentar propostes?

Persones majors de 16 anys empadronades al municipi.

Com es poden presentar les propostes?

 • Telemàticament: a través d’aquest espai web
 • Presencialment: retallant la butlleta que trobaràs al fulletó informatiu que s’ha distribuït a totes les llars del municipi i dipositant-la a la bústia habilitada a l’edifici de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1).

Quan finalitza el període de recollida de propostes?
L’últim dia per a la recollida de propostes serà el dilluns 22 de juny.

Anàlisi i validació de les propostes recollides

Anàlisi i validació de les propostes recollides

Les butlletes recollides presencialment i electrònica seran valorades i quantificades per la Comissió de Seguiment del procés.

Quins requisits han de complir les propostes per ser vàlides?

 • Han de ser propostes lligades als dos àmbits que són objecte d’actuació: sostenibilitat i àmbit social.
 • Cal que siguin propostes viables tècnicament.
 • Han de ser viables jurídicament i legalment.
 • No poden referir-se a actuacions que ja s’estiguin duent a terme.
 • No poden contradir actuacions o plans de l’Ajuntament ja existents.

Quins projectes seran elegibles en cadascun dels àmbits d’actuació?

ÀMBIT SOCIAL

Seran elegibles totes aquelles propostes d’actuació que tinguin a veure amb l’atenció a les persones, el suport a col·lectius vulnerables, les ajudes i prestacions econòmiques a veïns i veïnes...

ÀMBIT DE LA SOSTENIBILITAT

Seran elegibles totes aquelles propostes d’actuació que representin millores del municipi en termes de cura del medi ambient, pràctiques sostenibles, estalvi energètic, reducció de residus...

Qui forma la Comissió de Seguiment?

 • El Regidor de Participació Ciutadana.
 • Una persona representant de cada grup municipal.
 • Representants de les entitats de la vila.
 • Tècnics municipals de les àrees directament relacionades amb les temàtiques que són objecte d’actuació.

Fòrum Ciutadà de Priorització

Les propostes que hagin superat el filtrat anterior passaran a ser considerades pre-finalistes i seran analitzades en el marc del Fòrum Ciutadà de Priorització: una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes del municipi que servirà per debatre i seleccionar els projectes i iniciatives que se sotmetran finalment a votació.

Els assistents, a través d’una dinàmica participativa, hauran d’escollir un màxim de 10 propostes finalistes per a cadascun dels àmbits que són objecte d’actuació, que seran les que finalment passin a la votació popular.

La data del Fòrum serà comunicada a través dels canals habituals de l’Ajuntament (xarxes socials, web municipal…) un cop finalitzada la fase 2.

Votació de les propostes

Qui podrà votar?
Tindran dret a vot totes les persones empadronades al municipi amb 16 anys o més.

Com es votarà?
Votació telemàtica: a través d’aquest espai web
Votació presencial: els punts de votació presencial seran comunicats a l’inici de la fase 4 per mitjà dels canals habituals de l’Ajuntament (xarxes socials, web municipal...).

Quan es votarà?
El període de votació serà comunicat amb antelació a través dels canals habituals de l’Ajuntament.

Recompte de resultats

En el termini màxim d’una setmana des del moment en què finalitzi el període de votació, es procedirà al recompte final dels resultats i a la proclamació de les propostes guanyadores.