Pressupostos participatius 2018-2019

En què invertiries 120.000€ del pressupost municipal?

Consulta els resultats de la votació

Consulta les propostes desestimades

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Qui pot presentar propostes?

 • Persones majors de 16 anys empadronades al municipi
 • Les associacions i entitats registrades de la vila

Com es presenten les propostes?

 • Telemàticament: clicant aquí
 • Presencialment: retallant la butlleta que trobaràs en aquest fulletó i dipositant-la en la bústia habilitada per a tal efecte al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (pl. de la Vila, 1)

Quan finalitza el període de recollida de propostes?

 • Les propostes es poden presentar del 3 al 30 de setembre.

ANÀLISI I VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES RECOLLIDES

Les butlletes recollides presencialment i telemàticament seran valorades i analitzades per la Comissió d’impuls i gestió del procés participatiu i pels serveis tècnics municipals.
Clica aquí per saber qui forma part d’aquesta Comissió

Quins requisits han de complir les propostes per ser vàlides?

 • Han de ser propostes d’inversió de competència municipal
 • No poden superar l’import de 120.000 €
 • No poden provocar exclusió social
 • No poden referir-se a actuacions que ja s’estiguin portant a terme
 • Cal que siguin propostes viables tècnicament
 • No poden contradir el marc jurídic i legal existent

Què és una inversió?

Bé inventariable que és permanent en el temps, que té un principi i un final. La renovació o creació d’un equipament, la millora d’un espai públic i l’adquisició de mobiliari són alguns exemples de béns inventariables. Clica aquí per veure alguns exemples d’inversions

SESSIÓ PÚBLICA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES

Les propostes que superin el filtratge anterior es consideraran finalistes i seran presentades públicament en un acte obert a tota la ciutadania.

Dimarts 30 d’octubre, a les 19 h, a l’Auditori de Can Cortès

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Qui podrà votar?

 • Tindran dret a vot totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi.

Com es votarà?

 • Votació telemàtica: tutries.palauplegamans.cat
 • Votació presencial:
  Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC)
  Plaça de la Vila, 1
  Horari: de 9 a 21h

Quan es podrà votar?

 • El període de votació s’estendrà des del dilluns 5 de novembre fins al divendres 30 de novembre (ambdós inclosos).

COMISSIÓ D’IMPULS I GESTIÓ DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ALGUNS EXEMPLES D’INVERSIONS…

Creació de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, etc.

Reposició d’infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma de l’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts i estanys, etc.

Reforma d’edificis o equipaments: centres de dia, centres per a gent gran, centres d’atenció a persones sense llar, centres de serveis socials, biblioteques, centres culturals, instal·lacions esportives, poliesportius, centres d’ensenyament, escoles de música, promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública, etc.

Adquisició o reposició d’elements de transport: autobusos, vehicles per policia, agents de mobilitat, etc.

Aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: desenvolupament d’aplicacions, web, etc.

Adquisició o reposició d’elements de mobiliari urbà: bancs, papereres, pipicans, etc.

 

NO ÉS INVERSIÓ…


PROTECCIÓ DADES

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

Responsable del tractament Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Plaça de la Vila, 1, 08184 – Palau-solità i Plegamans.
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat
Finalitat del tractament Gestionar els processos de participació ciutadana i donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin.
Temps de conservació Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst.
Legitimació del tractament Consentiment de l’interessat.
Destinataris de cessions o transferències No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència